Giỏ hàng

6 giá trị cốt lõi

1. KHÔNG THỎA MÃN THỰC TẠI

Con người là tài nguyên quan trọng nhất của công ty, sự phát triển của mỗi cá nhân gắn bó mật thiết với sự phát triển của tập thể, doanh nghiệp.

Hành động cụ thể:

  • Có mục tiêu rõ ràng trong công việc và lập ra kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó.
  • Khiêm tốn, cầu thị, không ngừng học hỏi.
  • Luôn tự nhìn nhận và hoàn thiện bản thân.
  • Hành động ngay không trì hoãn.
  • Chấp nhận “đau đớn" khi thay đổi
  • Luôn đặt câu hỏi “Ngày hôm nay tốt hơn gì ngày hôm qua và làm sao để tốt hơn vào ngày mai"

 2. INTEGRITY

Biểu hiện:

  • Cam kết
  • Nói gì làm đấy
  • Trọn vẹn
  • Trân trọng lời nói

Bản thân mỗi nhân viên trong công ty phải luôn nỗ lực để đảm bảo “Integrity” mà mình đã đặt ra. Khi đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa đảm bảo công việc, phải nhanh chóng thông tin với các cá nhân, bộ phận có liên quan để cùng nhau giải quyết vấn đề và hoàn thành “Integrity”. Mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm với những “Integrity” mà bản thân không hoàn thành.

3. NHẬN TRÁCH NHIỆM

Khi có một việc không hiệu quả xảy ra, bạn lựa chọn bản thân là 100% gốc rễ của vấn đề khiến cho công việc không đạt được hiệu quả như mong muốn. Khi đó, bạn sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra nguyên nhân từ bản thân và giải quyết công việc mà không có thái độ đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người khác.

Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu những đồng nghiệp liên quan cùng giải quyết công việc đó.

Nhận trách nhiệm không phải là nhận lỗi và đền bù thiệt hại

Mục tiêu cuối cùng của “nhận trách nhiệm” là thay đổi kết quả trong tương lai, đem lại hiệu quả cao hơn trong công việc

4. TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Sự hợp tác và gắn kết mạnh mẽ của các cá nhân để hoàn thành mục tiêu chung của team.

Luôn đặt mục tiêu chung của cả team lên hàng đầu. Không có chỗ cho một cá nhân thắng trong một nhóm bại. Không có chỗ cho một nhóm thành công trong một tổ chức, công ty thất bại.

Sức mạnh của tập thể được đánh giá bằng năng lực cả cá nhân yếu kém nhất.

5. TƯ DUY TÍCH CỰC

Lựa chọn những suy nghĩ và thái độ làm việc tích cực

Vấn đề chỉ xuất hiện khi bạn nghĩ nó là vấn đề

Ba bước để có tư duy tích cực:

Bước 1: Tìm kiếm điểm xấu, điểm tốt

Bước 2: Nghĩ về điều có thể sẽ tồi tệ hơn ở thời điểm hiện tại

Bước 3: Suy nghĩ xem điểm xấu đó đem lại điều gì tốt cho mình

6. LÒNG BIẾT ƠN

Trân trọng những gì mình đang có hiện tại

Nghĩ về những điều tốt đẹp người khác đã làm cho mình

Chia sẻ và đem giá trị mình nhận được đến cho người khác